The worst of Polish fantasy & science fiction

Disclaimer: wszystkie fragmenty tekstów zostały zamieszczone bez wiedzy i zgody autorów, niemniej bez wątpienia w zbożnym celu pouczenia przyszłych pokoleń potencjalnych pisarzy, toteż nie zostaną usunięte nawet na wyraźne żądanie właścicieli praw autorskich. Zwłaszcza że są to tylko fragmenty, więc i tak nie mogliby się naprawdę czepiać.


NAGRODA SPECJALNA - NA OSOBNEJ STRONIE
The worst of world fantasy & science fiction